w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XIII/106/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Pobierz plik: pdf1351924032.pdf