w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XIII/105/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz plik: pdf1341924032.pdf