w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XII/72/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

Pobierz plik: pdf1331905062.pdf