w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/76/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik: pdf1321911011.pdf