w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XIV/97/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Pobierz plik: pdf1311921063.pdf