w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XI/76/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice.

Pobierz plik: pdf1291924042.pdf