w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stoszowice nr XI/77/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf1281924042.pdf