w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XII/113/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf1271914062.pdf