w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XII/112/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Pobierz plik: pdf1261914062.pdf