w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zawonia Nr IX/67/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku w roku 2004.

Pobierz plik:pdf1270320052.pdf