w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2020, w tym planu kontroli.

Pobierz plik: pdf12519RIO.pdf