w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława nr XX/109/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf1231915042.pdf