w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach nr XV/162/19 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych szkół publicznych.

Pobierz plik: pdf1221916043.pdf