w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krośnice Nr X/60/03 z 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice w 2004 roku.

Pobierz plik:pdf1260313022.pdf