w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Udanin nr XIII.59.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin.

Pobierz plik: pdf1211918052.pdf