w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XV.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagrodno

Pobierz plik: pdf1191926052.pdf