w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XV.95.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Zagrodno.

Pobierz plik: pdf1181926052.pdf