w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Radwanicach nr XI/71/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Pobierz plik: pdf1171916062.pdf