w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XI/91/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2020 r.

Pobierz plik:pdf1161924073.pdf