w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świerzawie nr XIV/87/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdf1141926043.pdf