w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Miękinia Nr XIV/99/03 z 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku w roku 2004.

Pobierz plik:pdf1250318032.pdf