w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świerzawie nr XIV/88/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf1131926043.pdf