w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 108/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Lubań nr XV/87/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.

Pobierz plik: pdf1121910042.pdf