w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Paszowice nr XI/77/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty za pojemnik.

Pobierz plik: pdf1111905052.pdf