w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu Nr XIV/114/03 z 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Milicz w 2004 roku.

Pobierz plik:pdf1230313033.pdf