w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 157/XIII/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

Pobierz plik: pdf1101925063.pdf