w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XII/154/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Pobierz plik: pdf1091962000.pdf