w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Marcinowice Nr XI/68/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2004 roku.

Pobierz plik:pdf1220319052.pdf