nr XV/74/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/193/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Pobierz plik: pdf1071910021.pdf