w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rudna nr IX/61/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudna ze środków budżetu Gminy Rudna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz plik: pdf1061911032.pdf