w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Żmigrodu do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2019 r.

Pobierz plik:pdf1051920063.pdf

pdfZastrzeżenie Burmistrza Żmigrodu