w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XII/86/2003 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 2004 roku.

Pobierz plik:pdf1190308143.pdf