w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr VIII/40/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku.

Pobierz plik: pdf1041906052.pdf