w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Wołowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2018 rok.

Pobierz plik: pdf1031922000.pdf