w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr XI/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Niechlów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Pobierz plik: pdf1011904032.pdf