w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr X/71/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji „Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”.

Pobierz plik: pdf1001904032.pdf