w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno nr VIII/50/2019z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pobierz plik: pdf0991904022.pdf