w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XVII/185/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/169/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

Pobierz plik:pdf1170321091.pdf