w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr X/90/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku.

Pobierz plik: pdf0981903011.pdf