w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Głogowskiego nr VIII/61/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pobierz plik: pdfPowiat Głogowski