w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr IX/66/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2018 rok.

Pobierz plik: pdfPowiat Górowski