w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XVI/171/03 z 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf1180321091.pdf