w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.VIII.60.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi, zmienionej uchwałą nr 0007.XXX.253.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Pobierz plik: pdf0911926021.pdf