w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.VIII.59.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Pobierz plik: pdf0901926021.pdf