w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XVI/169/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Pobierz plik:pdf1160321091.pdf