w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice Nr IX/61/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2004.

Pobierz plik:pdf1150321072.pdf