w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XVII/106/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf1140321063.pdf