w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Milickiego nr VII/37/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2019 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf0881913000.pdf