w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Milickiego nr VII/37/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu milickiego na 2019 rok.

Pobierz plik: pdf0861913000.pdf