w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 79/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Lubań nr X/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2019.

Pobierz plik: pdf0851910042.pdf